December 23, 2020


Keväällä koko Suomi pysähtyi, kun koronavirus COVID-19 rantautui tänne tehden tuhojaan niin taloudelle kuin terveydenhuollollekin. Nyt viruksen toisen aallon hyökyessä ylitsemme, ja rokotteen ollessa tulossa, olemme paremmin varautuneet sen seurauksiin. Vajaan vuoden aikana on otettu valtava digiloikka; on pystytetty digivastaanottoja ja siirrytty etätöihin.

Digivastaanotot

Digivastaanotolla tarkoitetaan tietokoneen tai puhelimen välityksellä tapahtuvaa lääkärin tai hoitajan vastaanottoa tunnistetun video- tai chat-yhteyden avulla. Digivastaanoton hyötyjä asiakkaan näkökulmasta ovat helppo saavutettavuus, nopea saatavuus ja aikaan ja paikkaan sitomaton käyntikokemus - lääkärikäynti hoituu vaikka omalta kotisohvalta. Asiantuntijan näkökulmasta hyödyt ovat moninaiset. Sama asiantuntijaresurssi voidaan jakaa useamman yksikön kesken, koska asiakaskäynti voidaan hoitaa joko videon tai chatin välityksellä. Jos käynti peruuntuu, pystyy asiantuntuja myös ottamaan heti uuden asiakkaan.

Tunnistetun chat-yhteyden avulla toteutettavat etävastaanotot tulivat Kela-korvattavaksi
toukokuun alussa 2020. Tämä on mahdollistanut chatin entistä laajemman käyttöönoton terveyspalveluissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Ninchat auttaa digivastaanoton rakentamisessa tietoturvallisen chatin avulla. Chattiin on saatavilla lisäksi video / audioyhteys, tuki ruudunjaolle ja liitetiedostoille tarpeen mukaan. Asiointiin voi myös yhdistää tilanteeseen räätälöidyn kevytbotin helpottamaan ja nopeuttamaan asiointia. Chatista saa myös arvokkaita raportteja toiminnan tueksi.

Ninchat mukautuu organisaatiosi tarpeisiin ja räätälöidään oman brändisi mukaiseksi. Asiakkaasi saa kokonaisvaltaisen käyntikokemuksen, kun tärkeät esitiedot pystytään keräämään kätevästi jo ennen varsinaista vastaanoton aloittamista. Esitietojen perusteella asiakas pystytään myös ohjaamaan heti oikealle asiantuntijalle, mikä säästää sekä asiakkaan että asiantuntijan aikaa, ja on kustannustehokasta.

Neuvonta

COVID-19 on lisännyt neuvontapalveluiden tarvetta, mutta samalla fyysisten palveluiden määrää on jouduttu rajoittamaan. Chat on erinomainen väline neuvontapalveluiden tuottamiseen, sillä sen käyttö ei vaadi asiakkaan tulemista paikalle, vaan palvelu voidaan toteuttaa puhelimen tai tietokoneen avulla. 

Ninchatin chat on tietoturvallinen ja helppo käyttää niin asiakkaalle kuin asiantuntijallekin. Vastaanotolle on kätevä osallistua omalla vuorolla ilman fyysistä jonottamista. Asiantuntijan taas on helppo ottaa asiakas vastaan chatin kautta, ja jos käynti jostain syystä peruuntuukin, voi hän tehdä rauhassa muita töitä sillä aikaa, kun chatissa ei ole asiakkaita.

Vielä enemmän tehokkuutta: Asiantuntijoiden jakaminen Notifierilla

Asiantuntijoiden ajan jakaminen useamman toimijan, esimerkiksi sairaaloiden yksiköiden kesken on kustannustehokasta ja mahdollistaa laadukkaampien palvelujen tuottamisen suuremmalle asiakaskunnalle ketterästi.

Asiantuntijan, tai asiantuntijaryhmien yhteiskäyttö monen toimijan kesken on mahdollista Ninchatin avulla. Usein asiantuntijaa tarvitaan monessa eri paikassa. Ratkaisuna tähän Ninchat tarjoaa Notifier-hälytysratkaisun. Notifierin avulla tarvittavan asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän hälyttäminen käy helposti ja missä vain. Notifier vapauttaa asiantuntijat työskentelemään paikasta riippumatta, sillä tarvittaessa he saavat ilmoituksen puhelimeensa ja voivat vastata kutsuun miltä tahansa laitteelta. Ryhmälle hälytettäessä nopein vastaaja saa videochat-yhteyden. Yhteyden esitiedoissa on kuvattu apua pyytävä taho sekä mahdolliset asiakastiedot. 

Haluatko kuulla lisää helppokäyttöisestä ja tietoturvallisesta chat-vaihtoehdosta?


Powered by Blogger.