November 23, 2021
Suomi.fi-tunnistautumispalvelu mahdollistaa vahvan tunnistautumisen organisaation digitaalisiin palveluihin. Ninchatin palvelut on mahdollista kytkeä Suomi.fi-palveluun, jolloin julkishallinnon chat-palvelut ovat käytettävissä tietoturvallisesti ja helposti.

Mikä suomi.fi-tunnistautuminen on?

Suomi.fi on vahvan sähköisen tunnistautumisen palvelu, jossa asiakkaat voivat tunnistautua ja organisaatiot tunnistaa asiakkaansa helposti ja tietoturvallisesti. Tunnistautumista vaaditaan palveluissa, joissa käsitellään asiakkaan henkilötietoja, esim. terveydenhuollon palveluissa tai järjestöjen tuottamissa henkilökohtaisissa palveluissa. Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan esimerkiksi pankkitunnusten avulla. 

Suomi.fi-tunnistautuminen on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioille, ja sen tarjoaa Digi- ja väestötietovirasto. Palvelun käyttöönotto onnistuu tekemällä käyttölupa- ja tietolupapyynnön DVV:lle.

Ninchat tukee myös asiakkaan omia tunnistautumisratkaisuja. Ninchat välittää tunnistautuneen asiakkaan tiedot salatusti ammattilaiselle.

Suomi.fi-tunnistautuminen ennen asiointia ja sen aikana

Suomi.fi-tunnistautuminen voidaan tehdä joko ennen asiointia, tai sen aikana. Ennen asiointia tehtävä tunnistautuminen alkaa tunnistautumispyynnöllä, jolloin asiakas ohjataan Suomi.fi-tunnistautumispalveluun, missä hän varmistaa henkilöllisyytensä pankkitunnisteella tai mobiilivarmenteella. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen hänet ohjataan chattiin tai vastaanotolle. 

Tunnistautuminen on mahdollista myös kesken chat-vastaanoton. Tällöin asiointi aloitetaan anonyymisti, ja tarpeen vaatiessa asiantuntija pyytää asiakasta tunnistautumaan. Tätä on hyödynnetty muun muassa neuvolapalveluissa.

Asiantuntija voi seurata asiakkaan tunnistautumisen edistymistä, hän saa tiedon tunnistautumisen aloittamisesta ja siitä, että se on suoritettu loppuun tai keskeytynyt.

Kysy lisää ja pyydä demo suomi.fi tunnistautumisesta Ninchatin palveluissa.


Powered by Blogger.