June 7, 2022


Sisäisten konsultaatioiden muutostarve kasvaa jatkuvasti. Ammattilaisten välinen kommunikaatio vaatii ratkaisuja, jotka mahdollistavat helpon ja sujuvan oikeanlaisen tiedonsaannin oikeaan aikaan. Etänä toteutettavien sisäisten konsultaatioiden tulee olla sekä tietoturvallisia että joustavia ratkaisuja. Näin potilaita voidaan palvella nopeammin ja täsmällisemmin. Tämä parantaa myös ammattilaisten välisen tuen saamista, tiedon jakamista sekä tehostaa ongelmanratkaisu kapasiteettia.

Potilaisiin liittyvät asiat vaativat aina tietoturvallisia ratkaisuja ja siksi vahva tunnistautuminen on usein välttämätöntä. Kommunikaatiota ja asiakasvirtoja voidaan kehittää tarkastelemalla eri toimintojen tilastoja ja tietoja toiminnan eri osa-alueista. Kerätty data tukee räätälöityjen sisäisten kommunikaatiomallien, raportoinnin sekä kustannusten kohdentamisen kehittämistä yli organisaatiorajojen.

Ninchatin avulla erikoislääkärit ja yleislääkärit eri hyvinvointialueilta voivat konsultoida toisiaan helposti sisäisen etäyhteyden avulla. Ennen chatin tai videochatin alkamista Ninchatin kevytbotti voi kerätä tietoa käsillä olevasta tapauksesta kysymysten avulla. Botin keräämä tieto nopeuttaa ja sujuvoittaa ammattilaisten työtä. Konsultoiva ammattilainen voi myös saada pääsyn potilaan henkilötietoihin, jolloin konsultoinnin hyödyt kasvavat, kun ammattilainen näkee potilaan tiedot välittömästi chatin aikana.

Etäprosessien ketteryyttä tehostavat ratkaisut mahdollistavat osaamisen hyödyntämisen laajemmalle yleisölle.

Ninchat Notifier on koettu erittäin hyödylliseksi päivystystyössä. Valittujen työpöytäilmoitusten lisäksi, saavat kaikki päivystäjät ilmoituksen myös mobiililaitteilleen. Nopein vastaaja ottaa kutsun vastaan ja aloittaa chatin. Erityisesti yöllä päivystävät lääkärit ja järjestöt käyttävät Ninchat Notifieria nopeuttaakseen chattiin vastaamista.

Ratkaisuja tietoturvalliseen etäviestintään

Ninchatin avulla sinulla on useita tapoja varmistaa turvallinen tunnistautuminen, niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Eri käyttäjäryhmillä on usein erilaisia tunnistamistarpeita. Ninchat-alustalle kirjautuessaan ammattilaiset voidaan tunnistaa esimerkiksi organisaation AD Azurella tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttia hyödyntäen. Asiakkaat voidaan tarvittaessa tunnistaa vahvasti ennen etävastaanottoa tai sen aikana. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi Suomi.fi-tunnistautumispalvelua.

Edistä tiedolla johtamista ja prosessien kehittämistä räätälöidyn ratkaisun avulla

Erilliset terveysorganisaatiot on usein sidottu eri potilastietojärjestelmiin ja muihin it-järjestelmiin. Ninchatin avulla eri organisaatioiden ja tahojen ammattilaiset voivat viestiä tehokkaasti Ninchat-kanavien ja asiakaspalvelujonojen avulla. Esimerkiksi sisäisellä konsultaatiokanavalla voi olla jäseniä tietyltä osaamisaluelta kaikista alueen hyvinvointiorganisaatioista. 

Sosiaali- ja terveysalan toimijat ottavat Ninchatin avulla käyttöön ratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen tietoturvallisesti.

Ninchatin joustavien ratkaisujen avulla on mahdollista kehittää asiakasvirtoja, joissa ammattilaiset siirtävät asiakkaan digitaalisesti etävastaanoton aikana toiselle asiantuntijalle. Sisäisiä konsultointiprosesseja voidaan virtaviivaistaa edelleen ottamalla käyttöön räätälöityjä botteja, jotka keräävät olennaisen taustatiedon. Botti ohjaa asiakkaan myös suoraan oikealle ammattilaiselle ja näin nopeuttaa asiakasprosessia ja parantaa asiakaskokemusta. Vastaanoton jälkeen asiantuntija voi ohjata asiakkaan digitaalisesti, esimerkiksi sairaanhoitajalle tai asiakaspalveluun. Arkaluonteiset asiakastiedot voidaan tarvittaessa piilottaa asiakaspalvelulta. Ammattilaiset voivat myös hyödyntää mahdollisuutta konsultoida toisiaan sisäisesti etävastaanoton aikana.


Kiinnostuitko kuulemaan lisää sisäisistä konsultaatioista? Ota yhteyttä sales@ninchat.com ja sovi demo!

Ninchatin digitaaliset ratkaisut ovat käytössä yksityisen ja julkisen sektorin sairaaloissa sekä terveydenhuollon palveluissa mahdollistaen tietoturvalliset etävastaanotot, sisäiset konsultaatiot, kommunikaation ja asiakaspalvelun. Vuosittain yli 1,5 miljoonaa potilasta saa apua Ninchatin digitaalisten ratkaisujen avulla. Helppokäyttöinen palvelu mahdollistaa turvalliset ulkoiset sekä sisäiset chatit, videokeskustelut ja monihaaraiset botit. Käyttäjät ovat todenneet myös hälytystoiminnon hyödylliseksi.

Powered by Blogger.