June 20, 2022

Satasairaala pilotoi syksyllä 2021 Ninchatin vahvan tunnistamisen videovastaanottoa diabeteksen hoidon tukena. Etävastaanotolla voidaan ohjata apuvälineiden käyttöä, purkaa verensokerimittareita ja insuliinipumppuja sekä tarkastella niiden dataa yhdessä ilman, että potilaan ja hoitajan tarvitsisi olla samassa paikassa. Palvelun todettiin olevan yksi työkalu työkalupakissa tukemaan omahoitomallia, ja se mahdollistaa parempien hoitotulosten saavuttamisen, kun voidaan olla tiiviimmin yhteydessä.

Diabeteshoitaja Marja Rautavirta, Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvasta Satasairaalasta, esitteli diabeteshoitajan etävastaanotto pilotin tuloksia Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa. Palvelulla voidaan täydentää ja tehostaa nykyisellään käytössä olevia fyysisiä käyntejä ja puhelinkontakteja. Tämä tukee sekä asiakkaan omahoitoa että henkilökunnan työtä. Etävastaanoton etuna on näköyhteys, joka helpottaa potilaan ja hoitajan välistä kommunikaatiota. Osallistaminen on erilaista kuin puhelimessa puhuessa ja hoitosuhde paranee tavattaessa ”asiakkaan kotona”.

Diabetes on sairauden toteamisen jälkeen pääasiallisesti omahoitoinen sairaus, mikä tarkoittaa, että diabeetikko on itse vastuussa hoidostaan ja saa ohjausta ja tukea hoitopaikasta. Varsinkin tyypin 1 diabeteksen hoidossa hyödynnetään teknologiaa hoidon tukena, jolloin uusien innovaatioiden hyödyt saadaan käyttöön. Mutta laitteiden ja välineiden käyttö sekä niiden tuottaman datan analysointi vaatii myös ohjausta ja tukea. Voidaankin sanoa, että potilaan ja hoitajan välillä on valmennussuhde. Tähän etävastaanotto soveltuu erinomaisesti.

“Teknologian käyttö diabeteshoitotyön apuna sopii hyvin, erityisesti sairauden omatoimisuuden vuoksi” -Marja Rautavirta

Ninchat alusta auttoi osallistamaan sekä tukemaan omahoitoa  

Ninchatin vahvan tunnistamisen mahdollistava ratkaisu tarjosi monipuolisesti apua työskentelyyn. Pilotin aikana huomattiin muun muassa, että etäyhteyden hyödyntäminen vähentää sairauskeskeisyyttä. Palvelu myös osallistaa potilaan ja tämän läheiset hoitoon. Videon välityksellä oli myös mahdollista kommunikoida ilman maskia, mikä koettiin työskentelyä helpottavana asiana. Lisäksi etävastaanotto vähentää asiakkaan poissaoloja työstä, sillä hoitajan voi tavata vaikka lounastauolla. Tapaamiset ovat myös usein lyhyempiä kuin fyysiset vastaanotot, vaikka vastaanottoajan lyhentäminen ei sinällään ole tarkoitus. Se kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi nopeat kysymykset. Etävastaanoton avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta sekä säästää asiakkaan aikaa, kun sairaalaan kulkeminen jää pois. Myös tilapäisesti ulkomaille muuttavan diabeetikon hoitosuhde on mahdollista säilyttää tämän vastaanottotyypin ansiosta.

Marja Rautavirta kommentoi seuraavasti: “Palaute on ollut hyvää. Alueellamme on pitkät välimatkat ja kontrollikäynteihin kuluisi opiskelijoilla / työssä käyviltä monta tuntia aikaa. Etävastaanotolla voivat olla mm. lounastauolla. Itse pidän tästä vastaanottotyypistä ja uskon, että tulevaisuudessa nämä lisääntyvät. Diabeteksen hoidossa käytettävät omahoidon seurantalaitteet mahdollistavat tietojen (glukoosiarvojen, insuliiniannosten yms.) tarkastelun hoitopaikassa ilman, että potilas on paikalla. Jo viimeaikaiset tutkimukset todistavat, että tämä on hyvä toimintatapa ja jää aikaa niille potilaille, jotka todella tarvitsevat läsnäolovastaanottoa.”

“Tulevaisuus on tässä ja nyt”

Virtuaalisen / digitaalisen diabetesvastaanoton pitäisi olla kaikkien diabeetikoiden saatavilla. - Marja Rautavirta

Marja Rautavirta esitteli Satasairaalan diabeteshoitajan vastaanoton pilotointia joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa.

Haluatko kuulla lisää etävastaanotoista? Ota yhteyttä ja sovi demo sales@ninchat.com tai lomakkeella alla olevan napin takaa.

Powered by Blogger.