August 12, 2022

Sekasin-chatissa päivystää lähes 2000 vapaaehtoista ja ammattilaista valmiina auttamaan nuoria. Sekasin-chatin palvelut, kuten yksilö- ja ryhmä chat sekä sisäiset tukitoiminnot, toimivat Ninchatin alustalla. Tietoturvanäkökulma on Sekasin-kollektiiville tärkeä asia. Sekasin-chatilla on keskustelujen sisältöön täysi kontrolli, mikä mahdollistaa myös tietoturvallisen yhteistyön kumppanien kanssa.

Sekasin Kollektiivi on järjestöjen verkosto, joka hallinnoi muun muassa Sekasin-chattia. Yhteistyö Ninchatin kanssa on jatkunut jo vuodesta 2016 ja kaikki sai alkunsa YLE:n kampanjasta, kun chatti avattiin viikoksi. Tarkoituksena oli pitää palvelu auki vain kampanjan ajan, mutta ensimmäisen viikon aikana yhteydenottoja tuli yli 13 000, joten palvelua päätettiin jatkaa. 

"Meidän missio on että kukaan nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa yksin."

 -Satu Raappana

Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille. Chattiin ei tunnistauduta, joten nuoret voivat puhua siellä täysin anonyymisti. Palvelu on tavoittanut parhaimmillaan yli 170 000 nuorta vuodessa ja puheenaiheet liittyvät muun muassa pahaan oloon, ihmissuhteisiin ja omiin tunteisiin. 

Sekasin-chatin toimintoja ja käytettävyyttä on kehitetty yhteistyössä Ninchatin kanssa jatkuvasti. Toiminnanjohtaja Satu Raappana totesi Ninchatin olevan helppokäyttöinen ja mukautuva. Hän mainitsi tiimin luoneen useita sisäisiä kanavia eri tarkoituksiin. Sisäisiä kanavia käytetään muun muassa tiedonvälitykseen vuoronvaihdon yhteydessä. Uusien vapaaehtoisten haastattelut toteutetaan myös sisäisillä videokanavilla.

Ninchat on helppokäyttöinen ja luotettava paikka chat-keskustelujen käymiseen sekä datan säilyttämiseen. Sekasin-chatista syntyvää dataa hyödynnetään tutkimuksissa keskustelijoiden luvalla ja yhteistyötä tehdään myös muiden auttavien tahojen kanssa. 

Sekasin-chatin ainutlaatuista dataa käytetään tutkimushankkeissa

Sekasin-chat on mukana kahdessa tutkimushankkeessa, joissa hyödynnetään chateista kertynyttä dataa. THL:n Puhti-hanke tutkii palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän datan hyödyntämistä terveyden edistämisen johtamisessa. Hankkeen aikana on esimerkiksi huomattu, että nuoret ja ammattilaiset käyttävät erilaista kieltä, ja tähän aiotaan jatkossa kiinnittää huomiota chatin kehittämisessä. Nuorisotutkimusverkoston hanke puolestaan tutkii yhteistöitä ja hyviä käytäntöjä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tutkimuksiin kysytään aina lupa ennen chattia esikyselyllä sekä nuorelta että päivystäjältä ja vain niiden keskusteluiden dataa käytetään, joihin on molemmat luvat saatu. 

Vahvempaa tukea yhteistyössä Kelan ja Ohjaamojen kanssa

Sekasin-chat tekee yhteistyötä myös Kelan ja Ohjaamojen kanssa. Kelan chat-palveluihin nuori saa Sekasin-chatista keskustelulinkin, jonka avulla hän pääsee varaamaan ajan Kelan palveluihin. Sekasin-chatin tiimi puolestaan on yhteydessä Kelaan tietoturvallisesti Ninchatin sisäisillä kanavilla. Ohjaamojen kanssa toteutettava viiden kerran DigiOnni-verkkovalmennus toimii myös kokonaan Ninchatissa. Palvelun tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen psykososiaalista terapeuttista tukea täysi-ikäisille Sekasin-chatin käyttäjille. 

“Jokainen meistä on joskus vähän sekaisin.” -Satu Raappana

 

Satu Raappana kertoi Sekasin-chatin ja Ninchatin yhteistyöstä joulukuussa pidetyssä Ninchat Sessions @ Slush -tapahtumassa.


Haluatko kuulla lisää tietoturvallisista chat-palveluista? Ota yhteyttä ja sovi demo!

Powered by Blogger.