March 10, 2023

Asiakaslähtöisyys ja ketteryys asiakkaan ongelman ratkaisussa saa aikaan hyviä yhteistyösuhteita. Vaatii kuitenkin molemminpuolista uskallusta tarttua muutokseen. “Terveystalo ja Ninchat ovat oiva esimerkki siitä, miten iso ja pieni voivat yhdistää voimat vaikuttavuuden saavuttamiseksi.” lausui Kenneth Salonius Lääkäripäivillä pidetyn Startupit ja terveydenhuollon tarpeet -keskustelupaneelin aluksi.

Oikeita, olemassa olevia ongelmia ratkaisevat innovaatiot syntyvät lääketieteellisen ja teknologiaosaamisen yhdistämisestä. Digitaalisia ratkaisuja tarvitaan muun muassa spesifeihin asiakaspolun ongelmiin. Tarvitaan rohkeutta sekä isoilta toimijoilta että pienyrittäjiltä heittäytyä, jotta ekosysteemit voivat kehittyä. Tulevaisuuden digipalvelut ovat jo täällä ja niiden kehittymisen myötä teknologia-alan osaaminen on välttämätöntä.

“Pitää keksiä keinoja miten nykyisillä käsipareilla pystytään tekemään enemmän ja vaikuttavammin” -Jani Tikkanen

Potilaan tehokas palveleminen vaatii uudenlaista ajattelua, kuten arvoverkkomallia. Arvoverkkoajattelussa eri toimijat, kuten asiakasviestintään, ajanvaraukseen tai potilastietojärjestelmiin keskittyneet yritykset, toimivat yhdessä muodostaen yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Vaatii uskallusta lähteä kokeilemaan, jotta voi muodostua ihan uudenlaisia ympäristöjä ja ajatella asioita totutun ulkopuolelta. Avoimella keskustella luodaan uusia tulevaisuutta kestäviä palveluita, joihin kuuluvat digitalisaatio, teknologia ja eri digitaaliset palvelut. 

Tietoturvallisuus ja mukautuminen asiakkaan tarpeisiin ovat tekijöitä, joita asiakkaat arvostavat ja pitävät tärkeinä. Oleellista on tunnistaa asiakkaan ongelmia, suunnitella, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä, ja säästää aikaa muun muassa automatisoinnin avulla. Myös ymmärrys terveydenhuollon vaikuttavuudesta loppuasiakkaaseen, potilaaseen, on tärkeä näkökulma. 

Koodaava sairaanhoitaja ja muita tulevaisuuden tekijöitä

Jani Tikkanen kannustaa kollegoita lähtemään rohkeasti mukaan kehitystyöhön vaikka neuvonantajan roolissa. Tarvitaan intohimoa, tavoitteellisuutta sekä johtamista, joka mahdollistaa tehokkaan kehittämisen. Pitää olla tietynlaista nälkää ratkaista asioita ja startupien kanssa on mahdollista aidosti kehittää uutta. On välttämätöntä ottaa mukaan hoitaja tai lääkäri suunnitteluun. Näin tuotteesta voi tulla toimiva.  Terveystalo mahdollistaa eri kasvupolkuja alan digiosaajiksi, sekä lääkäreille että muille terveydenhuollon ammattilaisille.

“Terveydenhuoltoalan ammattilaisten roolissa on paljon kiinnostusta kasvaa uuden tyyppisiin terveydenhuollon alan rooleihin, jossa esimerkiksi koodaava sairaanhoitaja on ihan jumalattoman kova assetti tulevaisuudessa.” -Kati Sulin

Asiakaslähtöisyys on avainasemassa yhteistyön onnistumisessa

Pienen ja ison yrityksen yhteistyössä on paljon potentiaalia. Tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hyviä yhteistyösuhteita luodaan asiakaslähtöisellä ongelmanratkaisulla, mikä johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun ja uudenlaisiin tapoihin toimia. Vaatii kuitenkin molemminpuolista joustavuutta ja uskallusta tarttua muutokseen. 

“Startupin erityispiirre on, että pieni yhteisö laittaa intohimonsa tavallaan tämän toimialan näkökulmasta niche tekemiseen.” -Kati Sulin 

Terveystalo tekee yhteistyötä useiden pienempien yritysten kanssa ja tarjoaa toimivia ratkaisuja asiakkailleen hyvin laaja-alaisesti. Terveysalan palveluprosesseja on paljon ja digitaaliset palvelut kehittyvät koko ajan. Yhteistyö myös pienten toimijoiden, kuten Ninchatin, kanssa tuottaa arvoa molemmille osapuolille.

 “Pieni, omaan tuotteeseen fokusoitunut yritys tuottaa palvelun tehokkaasti ja joustavasti.” - Ville Mujunen

Ninchat on yli 10 vuoden aikana kehittänyt tuotteen, joka palvelee useita eri asiakkaita. Yrityskaupan myötä Ninchatin ja Terveystalon yhteistyö syventyy ja tuottaa entistä vahvempia terveydenhuollon palveluratkaisuja. 

Tämä blogi perustuu tammikuussa 2023 Lääkäripäivillä pidettyyn “Startupit ja terveydenhuollon tarpeet” -paneelikeskusteluun yrittäjyydestä ja erilaisten yritysten yhteistyöstä. Paneelin puheenjohtajana toimi Kenneth Salonius Verticalilta ja panelisteina toimivat Kati Sulin Terveystalosta, Jani Tikkanen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Ville Mujunen Ninchatilta.

Kiinnostuitko Ninchatin palveluista? Lähetä viesti sales@ninchat.com tai pyydä demo!

Powered by Blogger.